Hop til hovedindholdet

Erhvervshus Midtjylland S/I logo

Dialogmøde om grøn omstilling og cirkulær økonomi


Dato og tid

Tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 14:00 til 17:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 16. februar 2022 kl. 12:00

Sted

TBA TBA

Dialogmøde om grøn omstilling og cirkulær økonomi


Arrangementsbeskrivelse

Dialogmøde med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om grøn omstilling og cirkulær økonomi

Bliv klogere på, hvad eksperter og nøgleaktører vurderer som de væsentligste udfordringer og giv dine input til, hvordan vi kan sætte turbo på  den grønne omstilling og cirkulære økonomi i danske virksomheder.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervshus Midtjylland inviterer til arrangement om grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Her er din mulighed for at komme med input til, hvad Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal sætte fokus på og støtte i de kommende år.

Dialogmøde om grøn omstilling og cirkulær økonomi

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bl.a. ansvar for at sætte handling bag de danske midler fra EU’s nye regional- og socialfondsprogrammer for perioden 2022-2027. Dialogmødet er ét i en række af arrangementer, hvor Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbner døren for at hente input og ideer til, hvordan midlerne bedst bringes i spil inden for en række hovedtemaer – arrangementet den 22. februar 2022 sætter fokus på grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Forud for dagen er viden inden for området blevet kortlagt og eksperter og nøgleaktører har peget på centrale udfordringer og muligheder. Dette vil blive belyst på dagen. Men har de stillet den rigtige diagnose – og peget på de rigtige muligheder? Hvad skal Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sætte fokus på inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi i de kommende år?

Indsatser og virkemidler til debat

Du inviteres til at komme og give dit besyv med. På dagen vil medlemmer fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse deltage og tage dine input med i det videre arbejde med at udmønte midler til erhvervsfremme.

Arrangementet vil også byde på gode muligheder for at netværke med andre, der arbejder med og interesserer sig for grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Programmet opdateres løbende

For at kunne gennemføre arrangementet vil Erhvervshus Midtjylland helt eller delvist videregive dine oplysninger afgivet ved tilmeldingen til de aktører, som står bag gennemførelsen af arrangementet, herunder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Erhvervsstyrelsen (sekretariat for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse), samt Iris Group (facilitator for arrangementet). Hjemlen hertil følger af databeskyttelsesforordningens art, 6, stk. 1, litra e. Når du tilmelder dig arrangementet giver du samtidig samtykke til, at der i løbet af arrangementet må tages billeder, og at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og/eller Erhvervsstyrelsen (sekretariat for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse) må benytte disse billeder til efterfølgende kommunikation vedr. arrangementet. Skulle du efterfølgende ønske at trække dit samtykke tilbage, kan du til enhver tid henvende dig til Erhvervshus Midtjylland på info@erhvervshusmidtjylland.dk med anmodning herom.


Kontaktinformationer til arrangør

Erhvervshus Midtjylland S/I
Anna Maria

Tlf: +45 20991709
info@erhvervshusmidtjylland.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Erhvervshus Midtjylland S/I
Anna Maria

Tlf: +45 20991709
info@erhvervshusmidtjylland.dk